Wybrane aspekty organizacji akademickiej dydaktyki języków obcych z wykorzystaniem uczelnianej platformy

Abstrakt

Uczelniane platformy nauczania na odległość stanowią obecnie nieodłączną część akademickiego środowiska edukacyjnego. Uczelnie w różny sposób wykorzystują ich potencjał, w zależności od specyfiki szkoły, racji merytorycznych czy względów pragmatycznych. Tak ważny element kształcenia akademickiego, jakim jest nauczanie języków obcych, otrzymuje dodatkowe wsparcie dzięki licznym zastosowaniom elektronicznego narzędzia. Przykłady wykorzystania platformy Moodle w zakresie działalności jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się dydaktyką języków obcych świadczyć mogą nie tylko o zasadności wykorzystywania samej platformy e-learningowej, ale również o zasadności poszukiwania w obrębie dostępnego narzędzia korzystnych rozwiązań w konkretnych, merytorycznie określonych działaniach dydaktycznych i organizacyjnych. Artykuł zwraca również uwagę na efektywność, a także wieloaspektowość stosowanego narzędzia, zwłaszcza w kontekście korzyści dla studentów, uczestników procesu kształcenia, dla których rozwijanie kompetencji językowych oraz – szerzej – kompetencji kluczowych jest fundamentem przygotowania absolwenta do nowych wyzwań.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]