Postrzeganie inwazyjności automatycznego rozpoznawania emocji w kontekście edukacyjnym

Abstrakt

Artykuł dotyczy aktualnych trendów w konstrukcji inteligentnych systemów edukacyjnych, uwzględniających stan emocjonalny ucznia w doborze ścieżki nauczania. Artykuł przedstawia założenia i rezultaty badania ankietowego, którego celem było określenie, jak zastosowanie automatycznego rozpoznawania emocji jest postrzegane w kontekście edukacyjnym. Badanie przeprowadzono wśród studentów oraz pracowników uczelni wyższych w Polsce. Rezultaty mogą być przydatne dla badaczy informatyki afektywnej, zajmujących się zastosowaniami w edukacji, a także dla producentów aplikacji edukacyjnych, rozważających rozszerzenie systemów o aspekt rozpoznawania emocji.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]