Gryfikacja w edukacji ekonomicznej

Abstrakt

W artykule zaproponowana została metoda budowy repozytoriów materiałów dydaktycznych zapisanych w standardzie SCORM z wykorzystaniem oprogramowania Content Repository oraz systemu UCTS. Specyfikacja techniczna SCORM określa zasady reprezentacji treści dydaktycznej w postaci elektronicznej, dzięki której możliwe jest tworzenie materiałów w sposób pozwalający na ich wielokrotne użycie. System taksonomiczny UCTS to narzędzie pozwalające na przypisywanie partiom materiału interpretacji dydaktycznych, dzięki czemu podczas korzystania z repozytorium użytkownik będzie miał możliwość pobierania materiału spójnego merytorycznie oraz poprawnego metodycznie. Content Repository to oprogramowanie przeznaczone do przechowywania oraz udostępniania treści dydaktycznych. Prezentowana metoda i narzędzia zostały zweryfikowane podczas budowy repozytorium materiałów dydaktycznych z ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym. Na repozytorium składa się ok. 4500 jednostek uczących (ang. Learning Objects) w 5 językach oraz ok. 800 użytecznych dydaktycznie struktur wiedzy opisanych językiem UCTS. Struktury te zostały wskazane przez autorów jako partie materiału, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie w różnych kontekstach edukacyjnych.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]