Czy istnieje typ ludzi nadający się do informatyki i e-learningu?

Abstrakt

Kwestia tego, jacy ludzie dobrze uczą się za pomocą e-learningu ciągle interesuje badaczy. Niedawno pojawiły się badania sugerujące, że pewien układ zdolności poznawczych, mający swoje źródła w czynnikach biologicznych, sprzyja wyborowi zawodu informatyka (Baron Cohen 1997; 2001; 2005). W tekście autora (Woźniak 2013, w druku) sprawdzano, czy miara tego układu zdolności, tzw. wskaźnik AQ, koreluje z deklarowaną satysfakcją z e-nauczania. Jednak sprawdzane zależności były bardzo słabe. Wskaźnik AQ jest miarą wynikową pomiaru złożonego z 6 niezależnych skal. Stąd celowa jest weryfikacja, czy zależność pomiędzy byciem dobrym e-uczniem a skalą AQ staje się silniejsza, gdy wskaźnik AQ zostanie zastąpiony przez poszczególne podskale, wyznaczające odmienne aspekty zdolności poznawczych. Celem tego tekstu jest sprawdzenie tej hipotezy, jak również pokazanie jej osadzenia w uprzednich badaniach nad profilem dobrego e-ucznia.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]