Tworzenie treści dydaktycznych w kształceniu e-learningowym w aspekcie prawnym

Abstrakt

W pracy przytoczone zostaną najistotniejsze informacje z zakresu odpowiedzialności prawnej, z jaką musi być zapoznana każda osoba przygotowująca się do opracowania materiałów dydaktycznych zamieszczanych na stronie platformy edukacyjnej. Odpowiedzialność prawna wynikająca z poszanowania autorskiego prawa osobistego oraz majątkowego jest obecnie jednym z kluczowych tematów rozważań w kręgach twórczych.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]