Stan, perspektywy i konieczności rozwoju systemu edukacji w Polsce

Abstrakt

W pracy przedstawiono krótką i krytyczną charakterystykę systemu edukacji w Polsce. Przestawiono wybrane parametry tego systemu wskazujące na jego głębokie wady. Szczególną uwagę poświęcono wnioskom płynącym ze stanu Kapitału Intelektualnego Polski  (National Intellectual Capital – NIC). Konkluzją tej analizy jest twierdzenie, że społeczeństwo naszego kraju nie jest przygotowane do podjęcia wyzwań współczesnego świata, jego względna pozycja w stosunku do innych krajów będzie coraz gorsza, a zajmowane we wspólnocie narodów miejsce coraz pośledniejsze. W pracy przedstawiono uzasadnienie tezy, że aby zmienić prognozy  przyszłości, należy z największą uwagą i troską zająć się systemem edukacji.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]