Zmiany w e-edukacji z perspektywy społecznej

Abstrakt

Ewaluacja poglądów psychologii poznawczej skłania do zwrócenia się w kierunku koncepcji konstruktywistycznych. Okazuje się, że w świetle współczesnych badań konstruowanie indywidualnych obrazów wiedzy u uczących się osób jest intensywnie wspierane przez procesy społeczne i właściwie zorganizowaną pracę grupową. Z drugiej strony obserwujemy dynamiczny rozwój społecznościowych portali edukacyjnych i innych usług internetowych. Spotkanie się tych dwóch osiągnięć prowadzić może do zmian w koncepcjach organizacji procesów edukacyjnych. Praca przedstawia konstruktywistyczną analizę nowych narzędzi społecznościowych i kreuje przykłady zastosowania ich w nowoczesnej edukacji.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]