Rola uczelni w rozwoju procesów uczenia się przez całe życie

Abstrakt

W artykule rozważane jest pytanie, jak uczelnia może wspomóc proces uczenia się przez całe życie swoich absolwentów, a także pracowników i aktualnych studentów. Zaproponowano rozwiązanie opierające się na budowie w uczelni społeczności uczących się praktyków, zarządzającej wspólnym repozytorium wiedzy i korzystającej z indywidualnych środowisk uczenia się (ang. Personal Learning Environment, w skrócie PLE) i e-portfolio. Pokazano, jak rozszerzyć tradycyjny Learning Management System/Virtual Learning Environment (LMS/VLE), aby wspomagał procesy uczenia się przez całe życie. Omówiono kroki poczynione w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w kierunku realizacji tych idei.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]