Internet w harcerskim modelu wychowania

Abstrakt

Harcerstwo jest systemem oryginalnie polskim i w tym sensie niepowtarzalnym. Jest dorobkiem narodowej kultury, tradycji i patriotyzmu. Głównym celem badań jest określenie roli i miejsca Internetu w systemie wychowawczym Związku Harcerstwa Polskiego oraz funkcji, jakie pełnią media, a w szczególności Internet, w kształtowaniu się aktywności harcerzy w ramach harcerskiego systemu wychowawczego. Przedstawiony artykuł
pozwala na refleksję nad tworzącymi się modelami funkcjonowania tradycyjnej instytucji wychowawczej w Internecie
i funkcji, jakie przyjmuje Internet w instytucji wychowawczej. Na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego oraz realizowanego przedniego harcerskiego systemu wychowawczego daje propozycję odpowiedzi na wiele pytań o miejsce edukacji i tradycyjnych instytucji wychowawczych w przyszłym społeczeństwie informacyjnym, w którym rola Internetu lub innych, jeszcze nowszych mediów będzie z pewnością znacząca i będzie w dużym stopni determinowała charakter kontaktów międzyludzkich.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]