Wykorzystanie wizualizera w kształceniu treści matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej

Abstrakt

W ostatnich kilku latach nauczyciele i nauczyciele akademiccy obserwują istotnie negatywną zmianę osiągnięć uczniów szkół wszystkich szczebli w zakresie umiejętności matematycznych i w ramach innych dyscyplin nauk ścisłych. Poprawa tego stanu będzie wymagała wieloletnich działań obejmujących wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pewnym sposobem poprawy wyników nauczania w zakresie treści matematycznych na najniższym poziomie kształcenia zintegrowanego jest zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia z szerokim wykorzystaniem usprawniających kształcenie urządzeń technicznych. Takie eksperymentalne zajęcia i efekty eksperymentu są właśnie tematem niniejszej publikacji.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]