Psychological Aspects of Group Communication in Synchronous E-Learning Environments

Abstrakt

W artykule zaprezentowano przegląd teorii dotyczących psychologicznych aspektów komunikacji oraz ich potencjalny wpływ na jakość procesów grupowych w synchronicznych systemach e-learningowych. Przedstawiono wnioski związane m.in. z negatywnym wpływem anonimowej komunikacji podczas wykorzystania takich systemów. Obserwacje przeprowadzono na grupach pracowników nauki, managerów oraz studentów, a wyniki były niezależne od rodzaju obserwowanej grupy.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]