Rola nauczyciela i uczącego się on-line w opiniach studentów kierunków przyrodniczych specjalizacji nauczycielskiej

Abstrakt

Współczesny człowiek wykorzystuje media w wielu wymiarach swojego życia, m.in. do poszukiwania i przesyłania informacji, do komunikacji, rozrywki. Od blisko wieku stanowią one także narzędzie wspierające proces edukacji. Na polskim rynku wydawniczym dostępne są liczne publikacje omawiające zagadnienia techniczne związane z prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem technik e-learningowych, obserwuje się jednak znaczny deficyt opracowań poświęconych pedagogicznym aspektom kształcenia on-line. W odpowiedzi na odnotowane przeze mnie braki w tym zakresie, w niniejszym artykule na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2009–2012 wśród 141 studentów specjalizacji nauczycielskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, poszukuję odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) jak badani studenci postrzegają proces e-learningowego uczenia się? 2) jaką rolę przypisują w tym procesie sobie, jako osobie uczącej się, a jaką nauczycielowi? Przeprowadzone analizy pozwoliły na rozróżnienie wśród osób uczestniczących w kursie trzech grup, określonych przeze mnie jako: 1) zewnątrzsterownych, 2) biernych, 3) wewnątrzsterownych i aktywnych.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]