Weryfikacja stylu programowania w rozwiązaniach zadań programistycznych

Abstrakt

NaW Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych zrealizowano System Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych, którego głównym celem było stworzenie modelu i narzędzi pogłębionej analizy i oceny rozwiązań zadań programistycznych w języku Java. Przygotowano m.in. narzędzia automatycznej weryfikacji stylu programowania oraz spełniania postawionych w zadaniu wymagań. Wyróżniającą cechą proponowanych narzędzi jest możliwość ustalania przez dydaktyków własnych reguł testowania stylu w różnorodny (dostosowany do ich wiedzy, umiejętności i upodobań) sposób. Narzędzia te charakteryzują się również prostotą użycia, co ma niebagatelne znaczenia dla ich praktycznego stosowania.

W artykule omówiono sposób implementacji narzędzi weryfikujących oraz metody definiowania testów dla różnych problemów, związanych z jakością programowania. Prezentowane narzędzia i sposoby postępowania mogą być szczególnie przydatne w zdalnym nauczaniu.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]