Mappa Mundi ukrytego Internetu. Próba kategoryzacji kanałów komunikacji i treści

Abstrakt

Niniejszy tekst jest próbą kategoryzacji treści bezpośrednio niedostępnych użytkownikom Internetu. W pierwszej kolejności dokonano zdefiniowania pojęcia Ukrytych Sieci oraz ewaluacji funkcjonujących w literaturze przedmiotu innych nazw, w tym opisów i kategoryzacji potocznych. Najobszerniejsza część rozważań zawiera systematyczną analizę poszczególnych obszarów Ukrytych Sieci pod względem znajdujących się w nich treści oraz zasad oraz technicznych aspektów dostępu do nich. Wyodrębniono osiem obszarów: treści zamieszczone w sieci www, lecz niedostępne w wyszukiwarce Google, infrastrukturalne domeny najwyższego poziomu, alternatywne systemy nazw domen, pseudodomeny najwyższego poziomu, „stare” usługi internetowe (Sieć 0.0), intranety/ekstranety wydzielone z Internetu, informatyczne systemy zarządzania i sterowania oraz internetowe promieniowanie tła.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]