Kluczowe czynniki sukcesu kursu w pełni internetowego

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na kluczowych czynnikach sukcesu kursu w pełni internetowego, wyodrębnionych na podstawie doświadczeń z pilotażu kursu Efektywna komunikacja w biznesie. Zwraca on uwagę na potrzebę skupienia się na kluczowych aspektach podczas oceniania kursu w pełni internetowego. Aspekty te są zasadnicze dla właściwego przygotowania i prowadzenia kursu, a obejmują między innymi rozwijanie współpracy między uczestnikami kursu, wspieranie autonomii i refleksji nad procesem uczenia się oraz rozwijanie społeczności uczących się.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj