Od behawioryzmu do konektywizmu współczesnego e-learningu

Abstrakt

Coraz szersze stosowanie metod e-learningu oraz powszechność platform zdalnej edukacji zachęca do prowadzenia procesu edukacyjnego w odmiennej formie i przygotowania nowych materiałów dydaktycznych. Okazuje się jednak, że materiały takie przygotowywane są zazwyczaj w najprostszej postaci programowanego toku nauczania, gdzie wiedza przekazywana jest w toku podającym, ze słabym sprzężeniem zwrotnym lub z jego brakiem ze strony uczącego się. Tymczasem już od czterech dekad znane są założenia kognitywizmu, którego koncepcje tylko w małym stopniu znajdują odzwierciedlenie w technikach i metodach kształcenia na odległość. Okazuje się jednak, że szczególną rolę w edukacji może odegrać konstruktywizm, którego idee można również implementować w środowisku zdalnej edukacji. Wszystkie te trendy stara się objąć teoria konektywizmu, a jej spojrzenie pozwoli dostrzec szanse i zagrożenia współczesnego e-learningu.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]