Wykorzystanie narzędzi social learning w polskich przedsiębiorstwach

Abstrakt

Doświadczenia organizacji, które z sukcesami używają narzędzi social learnig, wskazują że narzędzia te zwiększają edukacyjny potencjał elektronicznych metod nauczania i ich atrakcyjność. Inną zaletą narzędzi social learning jest umożliwienie treningu miękkich umiejętności, takich jak współpraca, prezentowanie, myślenie krytyczne, wyciąganie wniosków, działanie pod presją itp. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, realizowane zwykle w trakcie szkoleń tradycyjnych, dzięki nowoczesnym technologiom może być częściowo lub w całości włączane do szkoleń e-learningowych. Obecne trendy pokazują, że przedsiębiorstwa biorą pod uwagę te metody w swoich strategiach e-edukacyjnych i implementują narzędzia edukacji nieformalnej na swoich platformach szkoleniowych.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]