Multimedialny esej. Hipertekstualne wypowiedzi nauk humanistycznych i społecznych

Abstrakt

Tekst dotyczy eksperymentu edukacyjnego odbywającego się od kilku lat w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, polegający na przygotowaniu multimedialnych esejów. Bardziej rozbudowane niż prezentacja multimedialna, w większym stopniu niż film czy teledysk oparte na tekście, mają być środkiem wypowiedzi specjalnie dostosowanym do potrzeb wypowiedzi nauk humanistycznych. Podobne próby mogą wytworzyć zupełnie nowy obszar dyskursywny, jednakże w chwili obecnej prowokują one dylematy związane z prawami autorskimi i korporacyjną kontrolą nad danymi. Dlatego też nauka uwikłana jest w procesy dotyczące dynamicznie zmieniającego się prawodawstwa.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj