Zadania programistyczne w zdalnym nauczaniu

Abstrakt

Artykuł omawia cele nauczania programowania, związane z nimi rodzaje zadań programistycznych, kryteria oceny rozwiązań oraz sposoby ich sprawdzania. Wieloaspektowość oceny wymaga, szczególnie w zdalnym nauczaniu programowania, użycia specjalnych narzędzi sprawdzających. Rozważane są możliwości i metody ich automatycznego stosowania. Zaproponowano integrację narzędzi automatycznej oceny w kompleksowym systemie, mającym na celu – głównie poprzez bogatą w treści interakcję ze studentami – znaczące podniesienie jakości zdalnego kształcenia w zakresie języków i metod programowania. Prezentowane w artykule przykłady w większości dotyczą programów i narzędzi platformy Java.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj