Monitorowanie aktywności uczestników kursu e-learningowego na platformie Moodle

Abstrakt

W artykule omówione zostały metody pozyskiwania i gromadzenia danych o użytkownikach portali internetowych ze szczególnym uwzględnieniem portali edukacyjnych. Przedstawiono definicje, cele oraz zadania procesu personalizacji portali e-learningowych. Wskazano także techniki odkrywania wiedzy wykorzystywane w personalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod sztucznej inteligencji.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]