Metody organizacji materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej zapisywanych w standardzie SCORM

Abstrakt

W artykule omówiono sposób organizacji materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej koncentrujący się na roli materiałów w procesie dydaktycznym, a nie na ich technicznej postaci. Dzięki prezentowanemu rozwiązaniu materiały zapisane w standardzie SCORM jako tzw. kursy e-learningowe („elektroniczne książki”, e-podręczniki) mogą być dzielone i strukturyzowane, tak aby możliwe było wielokrotne użycie tych samych treści w różnych kontekstach edukacyjnych. SCORM to popularny standard technologiczny określający zasady budowania treści od strony technicznej, nie wskazujący jednak w jaki sposób powinny być one dzielone i porządkowane. W artykule przedstawiono metodę organizacji treści na trzech poziomach szczegółowości z wykorzystaniem nomenklatury UCTS. Wskazano kryteria podziału treści na porcje wiedzy, zależności pomiędzy nimi oraz zasady agregacji. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na udostępnianie tych samych treści w różnych realizacjach technicznych w standardzie SCORM z gwarancją utrzymania spójności merytorycznej i dydaktycznej.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]