Analiza metadanych jako kryterium jakościowe w e-learningu

Abstrakt

Metadane opisują obiekty uczące LO (Learning Object) i całe kursy, które szeroko wykorzystywane są w różnych systemach e-learningu. Specyfikację metadanych definiują systemy, wśród których w kontekście dydaktycznym najczęściej wymienia się Dublin Core (DC), IMS oraz Learning Object Metadata (LOM). Definiują one pola, które wykorzystane mogą być do jakościowej weryfikacji opisywanych obiektów i kursów. W ten sposób możliwa staje się niemal natychmiastowa ocena nie tylko tematyki zawartej w obiektach LO i kursach, ale także ocena ich struktury, poprawności, sposobu prowadzenia zajęć lub stosowanych metod pracy. Właściwa analiza metadanych pozwala na ocenę całego procesu dydaktycznego, budowanego na bazie obiektów LO. Umożliwia to szybką ewaluację planowanych lub już przeprowadzonych kursów zdalnej edukacji.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]